OctoberCMS ~ Redakčný systém

Tvorba pluginov

Ako sa vytvárajú, čo musia obsahovať a ako ti uľahčia prácu?

Plugin ako doplnok webu?

Aj áno, ale aj nie. Pretože plugin-y ti pomáhajú zdynamizovať statické webky. Nauč sa so mnou, čo všetko pomocou pluginov vieš robiť a ako vieš ovplyvňovať nielen front-end, ale aj backend celého redakčného systému a webu.

Registrácia pluginov

vlastné komponenty pre web

Registrácia pluginov umožní pridávať rôzne vlastné komponenty, ktoré sa následne dajú použiť v obsahu stránok.

Plugin je vlastne kompletné riešenie funkcionality, ktorá následne generuje požadovaný obsah. Pre príklad, vezmime si blog. Ten obsahuje rubriky a články. Tie treba zobraziť ako zoznam článkov alebo ako detajl článku.

Čo všetko pluginy riešia?

V prvom rade plugin definuje komponenty, užívateľské práva, umožňuje pridávanie nastavení, navigáciu redakčného systému, zoznamy záznamov, štruktúry databáz a samotnú funkcionalitu celého redakčného sytému.

Definícia komponentov

prvky vkladateľné do obsahu

Každý plugin môže obsahovať komponenty - teda dynamické časti, ktoré sa starajú o vykreslovanie obsahu webu.

Ide teda o časti kódu, ktoré plnia určitý účel a funkcionalitu. Ak si pozrieš obrázok, uvidíš napríklad komponent na zobrazenie zoznamu článkov (Post list) a zoznamu rubrík (Category list).

Každý tento komponent má potom samostatné nastavenia, ktoré sa dajú meniť buď na základe statického nastavenia, alebo dynamického, kedy sa do komponenty preposielajú parametre. Napríklad, ako vidieť na obrázku, Page number je nastavené na dynamickú hodnotu z URL adresy s názvom :page.