Home Assistant ~ inteligentná domácnosť

Inštalácia Home Assistant

Čo všetko budete potrebovať, keď si chcete vytvoriť vlastnú automatizáciu a inteligentnejšiu domácnosť, bez zásahu do rozvodov v domácnosti?

Výber dostupného riešenia

Spôsobov, ako sa dopracovať k funguujúcemu systému, je niekoľko. Medzi odporúčané a podporované, sa podľa oficiálnych stránok uvádzajú dve.

  • Home Assistant ako operačný systém
    Operačný systém je optimalizovaný na výkon Home Assistantu. Prichádza so systémom Supervízora, pre lepšie spravovanie jadra Home Assistantu a predinštalovaných addonov.
  • Home Assistant ako kontajner
    Samostatná kontajnerová inštancia jadra Home Assistantu (napr. Docker).

Registrácia pluginov

vlastné komponenty pre web

Registrácia pluginov umožní pridávať rôzne vlastné komponenty, ktoré sa následne dajú použiť v obsahu stránok.

Plugin je vlastne kompletné riešenie funkcionality, ktorá následne generuje požadovaný obsah. Pre príklad, vezmime si blog. Ten obsahuje rubriky a články. Tie treba zobraziť ako zoznam článkov alebo ako detajl článku.

Čo všetko pluginy riešia?

V prvom rade plugin definuje komponenty, užívateľské práva, umožňuje pridávanie nastavení, navigáciu redakčného systému, zoznamy záznamov, štruktúry databáz a samotnú funkcionalitu celého redakčného sytému.