Smart Mirror ~ inteligentné zrkadlo

19 January

Zázračný kábel, umožňujúci asi všetko...

- Smart Mirror

Image: Zázračný kábel, umožňujúci asi všetko...

Keď som v predošlom príspevku písal o tom, že by som mal rád pod kontrolou aj to, či bude alebo nebude zapnutý monitor, prekrížil som si prsty a dúfal, že to pôjde... Výsledok - IDE TO!

Síce som zabil niekoľko hodín hľadním riešenia, inštalovaním ďalších modulov a tak podobne, ale výsledkom je, že mám v podstate riešenie, ktoré (očividne) je schodné...

V prvom rade som rád, že monitor čo mám, podporuje CEC, čo umožňuje zariadeniam komunikovať prostredníctvom HDMI. (Ak počítame, že máte televíziu v Stand By móde a zapnete napríklad Set-Top-Box, ten môže prikázať telke, aby sa zapla tiež. Alebo playstation, aby prepol aktuálny zdroj na ten, kde sa nachádza PS.

V tomto prípade môže RPi prikázať monitoru, aby šiel do stand by módu a späť. Jediný háčik je v tom, že pri vypnutí HDMI sa pozastavuje aj vykreslovanie, takže je nutné znovu inicializovať komplet všetko, teda hĺbku, rozmery a pod. Pri prvých pokusoch o vypnutie a zapnutie som totiž zostal vždy len pri čiernej obrazovke, ktorá sa ani za toho pána nerefreshla.

Keď som došiel na to, že treba nastaviť hĺbku, zistil som, že po aktivovaní hĺbky sa však "obnovia" len časti, ktoré sa aktuálne vykresľujú. V mojom prípade to pri zrkadle bola sekundová ručučka, ktorá sa posúvala a tým obnovovala hodiny. Takže som musel hľadať ďalej a zistiť, ako dokážem prikázať ešte aj to, aby sa obnovil celý prehliadač.

Samozrejme, aj na to je tool - xdotools :D... cooool nie?

Takže mám teraz v podstate 3 shell scripty... HDMI_off, HDMI_on a REFRESH. Pomocou nich sa budem veľmi tešiť, že môžem priamo z aplikácie zrkadla riadiť stav monitoru bez nutnosti vypínania ho z elektriny. Otázkou ešte bude, či bude vedieť posielať v stand by móde aj energiu pre raspberry. Ak nie, budem musieť v zrkadle vytvoriť priestor pre napájanie monitoru aj raspberry...

Držte palce...