Smart Mirror ~ inteligentné zrkadlo

18 January

Development "inteligencie"

- Smart Mirror

Image: Development "inteligencie"

Po asi tak 10 pokusoch a preinštalovania Raspbianu (os na Raspberry Pi) som sa konečne dostal do štádia, kedy mi fungujú časti, ktoré som potreboval mať funčné - teda samotné "zrkadlo" a nejaké tie základné funkcie.

Medzi hlavný predpoklad toho, aby to malo zmysel je, aby sa "zrkadlo" vedelo samé rozhodnúť, či už je čas na to, aby bol monitor v čase nutnosti zapnutý a v čase "neprítomnosti" zasa pre zmenu vypnutý. Vo svojej podstate ide o riadené spínanie, ktoré sa dá riešiť niekoľkými formami. Ja som sa rozhodol, že najskôr skúsim tú "logickú" a teda využiť tzv. CEC-utils, ktoré umožňujú cez HDMI posielať požiadavky do monitoru. Samozrejme, musí ich podporovať. (Uvidíme, ešte som neskúšal). Druhou hlavnou činnosťou je, vedieť čo v čase zobrazovania má byť na displayi. To jest, ak pred zrkadlom nik nie je, nie je potrebné tam uvádzať všetky veci. Ak pred ním niekto je, tak by mal vedieť zobraziť to, čo sa týka osoby, ktorá pred zrkadlom práve stojí. V mohol prípade to (v úvodnej časti) riešim len na základe detekcie samotnej existencie osoby pred zrkadlom. To jest, zatiaľ sa zobrazujú všeobecné informácie bez personalizácie. Nový level bude rozlíšenie osoby pred zrkadlom. Treťou činnosťou je, aby zrkadlo vedelo reflektovať na prípadné vstupy z pred zrkadla, teda reagovať na gestá osoby stojacej pred zrkadlom. Teda tzv. gestures detection. Chcem, aby človek vedel na základe trackingu z kamery, získať bližšie informácie. Napríklad ak si vezmeme takú aplikáciu pre "čo máš dnes kúpiť"... Nebudem vypisovať celý zoznam vecí, ale len že treba kúpiť 10 vecí. Keď si človek prejde rukou nad ikonku nákupu, tak sa vylistuje zoznam... (Teda, taká je finálna predstava funkcionality a inteligencie)... Samozrejme, že by som to chcel vo veľkom šperkovať a tak podobne. Dokonca budem pre toto zrkadlo robiť aj front-end aplikáciu, aby som doň vedel z akéhokoľvek miesta na svete posielať požiadavky, ktoré si samozrejme cez API zrkadlo bude aktualizovať.

Čo by som chcel mať dostupné:

 • kalendár udalostí (pracovný / osobný)
 • poznámky (notes, pre nejaké veci v štýle: "chcel si dnes čeknúť tento a tento web")
 • ToDo (veci, ktoré bude treba dnes zrobiť a zriešiť...
 • E-mail (prehľad o počte nových mailoch a ich predmety... neskôr možno aj detail mailu)
 • Počasie a predpoveď (to už v podstate je by default)
 • Aktuálne novinky (podľa toho, aké feedy si navolím)
 • Aktuálny program v TV (už urobené, len treba vypimpovať)
 • CartBag - nákupný zoznam, aby som vedel, čo treba kúpiť...

Čo aktuálne funguje:

 • prostredníctvom Node.js sa spúšťa samotná stránka
 • prostredníctvom Python-u a appky sa spúšťa Camera Module (RPi)
 • prostredníctvom Socket.IO sa z Python-u posielajú requesty do Node.js, ktoré informujú o tom, či je alebo nie je pred zrkadlom nejaká osoba
 • na základe vstupov sa zobrazuje buď "OPEN STATE" alebo "CLOSE STATE" ...

Najbližší plán a čo sa deje:

 • aktuálne sa vyrába sklo a rám zrkadla
 • bude treba dorobiť nosnú časť, keďže rám bude mať síce nejakú hĺbku, ale tá je skôr smerom od zrkadla ako za zrkadlom, takže ešte nosná konštrukcia
 • overenie možnosti zapínania a vypínania monitoru pri nejakom dlhšom IDLE, alebo na základe aktuálneho času
  • keď sme doma, tak môže zrkadlo bežať
  • keď nie sme, je to zbytočné
  • alebo aj keď sme doma, ale nechodíme okolo zrkadla, tak nemusí fičať aj monitor