Smart Mirror ~ inteligentné zrkadlo

Moje články

Inteligentné zrkadlo je niečo, o čo sa treba starať, takže čítaj poriadne.

Platené články vs tie, čo sú zadarmo

Sú články, ktoré obsahujú konkrétne bloky kódu, ktoré sú unikátne pre môj projekt, takže s ich zdieľaním mám trošku problém. To je dôvod, prečo sú niektoré články dostupné len pre odberateľov.